Příspěvky ‘Reset’

Návrat k defaultnímu obsahu databáze s pluginem WordPress Reset

2.10.2009 | autor: WPress.cz | komentář (1)
Jestliže potřebujete vrátit databázi do původního stavu po instalaci, tedy ji prakticky vyprázdnit s výjimkou údajů o uživateli admin a názvu webu, můžete k tomu použít plugin WordPress Reset.