Ze šuplíku (8): Vytváření rubrik (kategorií)

Dokud nenastavíme vlastní rubriky (kategorie), bývá publikovaný článek automaticky zařazen do defaultní kategorie (obvykle Nezařazené), případně zcela mimo řazení kategorií. Možnost rozčlenění článků do více rubrik nepochybně hojně využijete, a proto si nyní dříve rozepsaný článek nejprve uložíme stiskem tlačítka Uložit koncept a půjdeme se podívat, kde se potřebné kategorie vytvářejí.

Ze šuplíku vytahuji vybrané kapitoly nevydané knihy, které (snad) ještě mají co říci i dnes.
(Varování: Stav textu odpovídá roku 2010! Aktualizace by byla příliš náročná, omluva předem.)
Jen občas se něco málo pokusím oprášit…

Ve WordPressu 3.x máte možnost vytvořit novou kategorii přímo v místě, kde píšete svůj článek. Příslušnou volbu naleznete v pravém sloupci níže v rámci okénka Rubriky, kde se vám v záložce Všechny rubriky, zobrazují názvy rubrik s volnými zaškrtávacími okénky. Po instalaci se zde nachází pouze rubrika Nezařazené (Uncategorized), a pokud okénko zaškrtnete a dáte Uložit koncept, vloží se aktuální článek do ní. Tuto volbu můžete kdykoli odškrtnutím zrušit, stejně jako můžete článek zaškrtnutím naopak přidat do celé řady jiných, př. nově vytvořených kategorií.

V dolní části okénka Rubriky klikněte pro tvorbu nové kategorie na volbu „+Vytvořit novou rubriku“. Rozbalí se tak malý formulář, kde do horního okna vepíšete název nové kategorie a v rozbalovacím menu zvolíte, zda chcete, aby nová rubrika byla podkategorií jiné již existující kategorie. Ponecháním přednastavené volby Nadřazená rubrika, bude nová rubrika na první úrovni potenciální hierarchie kategorií a později jí samotné můžete přiřadit libovolný počet podkategorií. Novou rubriku jednoduše potvrdíte kliknutím na tlačítko Vytvořit novou rubriku.  Nová rubrika se přidá do záložek Všechny rubriky výše. V sousední rubrice Nejpoužívanější později najdete ty rubriky, v nichž máte vloženo nejvíce příspěvků.

Rubriky se však především tvoří v samostatné části administrace, do níž se dostanete přes levé boční menu, poté, co kliknete na volbu Příspěvky a následně v rozbaleném submenu zvolíte Rubriky. Nyní před sebou vidíte dva sloupce, v pravém seznam existujících rubrik a v levém možnost přidat novou rubriku. Podobně jako tomu bylo výše u zkrácené tvorby rubrik v rámci zpracovávání článku, i zde do horní kolonky napíšete název požadované rubriky. Do další kolonky Název v URL pak bez diakritiky napíšete, jak tato rubrika bude zapsána v URL adrese webu. Teoreticky se Název rubriky a Název v URL mohou zcela lišit, ale to mívá smysl spíše výjimečně, častěji se název rubriky pro potřebu URL zkracuje, například z víceslovného názvu na jednoslovné URL. Rubriku „Náměty a postřehy“ můžete zkrátit například jen na „namety“, potom URL bude odkazovat na příslušnou rubriku př. v podobě www.vasweb.cz/namety/.

Volba Nadřazená rubrika i zde určuje, jestli tato kategorie bude mít nějakou jí nadřazenou, nebo bude sama na prvním stupni hierarchie dalších obdobných kategorií, kde se nachází i první rubrika: Nezařazené. Ať již tedy podle svých záměrů zvolíte či nezvolíte nadřazenou kategorii, zbývá nyní již jen políčko pro Popis rubriky, které můžete nechat i nevyplněné. Pokud jej vyplníte, pak se u některých témat může tento popis objevit buď přímo v textu, anebo v popisku (title) odkazu na tuto kategorii. Vyplněná pole následně stvrdíte kliknutím na Vytvořit novou rubriku a rubrika se připíše do tabulky vpravo.

Rubriky lze samozřejmě také mazat, upravovat a přejmenovávat. Když kurzorem najedete nad název rubriky v pravém sloupečku, pak se vám (pokud tuto funkci podporuje váš prohlížeč) otevře malé menu, kde máte dvě možnosti: Upravit, Rychlé úpravy, Smazat a Zobrazit. Rychlá úprava umožňuje „pouze“ přejmenování Názvu rubriky a Názvu URL. Výběrem volby Upravit, nebo kliknutím na vlastní název, se rozevře rubrika pro úpravy v samostatném okně, kde máte tytéž volby jako v případě vytváření rubriky. Přepíšete vše potřebné a změny uložíte tlačítkem Aktualizovat rubriku. Volba Smazat rubriku odstraní a volba Zobrazit ukáže obsah dané rubriky v podobě výpisu archivu obsažených článků na webu.

 

Pozor!!! Jak se dočtete v administračním rozhraní: „Smazáním rubriky nebudou smazány příspěvky, které jsou v ní obsažené. Všechny tyto příspěvky jsou automaticky přesunuty do výchozí rubriky Nezařazené.

 

Tip Občas potřebujete zjistit ID některé kategorie a bohužel ve WordPressu není přímo okénko, které by ID ukazovalo. Jak tedy ID zjistit? Nejsnáze jej zjistíte, když v menu Rubriky kliknete v pravém okně s názvy rubrik na onu potřebnou rubriku, která se takto otevře pro úpravy, a když se podíváte do adresního řádku prohlížeče, uvidíte adresu přibližně v podobě: vasweb/wp-admin/categories.php?action=edit&cat_ID=11, kde číslo na konci (zde 11) za rovnítkem je právě hledaným ID té dané kategorie.

K trvalému zobrazení  ID kategorií v administračním rozhraní slouží plugin Reveal IDs for WP Admin: http://wordpress.org/extend/plugins/reveal-ids-for-wp-admin-25/

 

Ukázka výpisu kategorií pro menu, řazeno podle jména, s výjimkou kategorií  s ID 3,5,9 a 16:

   PHP <ul>

<?php

wp_list_categories(‚orderby=name&exclude=3,5,9,16′); ?>

</ul>

A ještě odkaz pro ty, kdo si vybaví jeden z mých zdejších článků, aneb opakování matka moudrosti:

Kde najít ve WordPressu ID kategorií a článků?Přečtěte si také:Kategorie : Šuplík, WordPress
Štítky: , ,

Okomentovat